HEDEFLER

Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

Tüm Boğaziçi Üniversitesi mensupları etik, sosyal ve çevresel sorumluluğa sahip olmalıdır.

 

Akademik Bilginin Toplumda Yaygınlaşması

Boğaziçi Üniversitesi toplumun gelişimi için bünyesindeki eğitsel imkanları toplumla paylaşmalıdır.

 

Sürdürülebilir Çevre

Araştırmalarımız, eğitimimiz ve çalışmalarımızın tümünde çevresel sürdürülebilirlik yol gösterici olmalıdır.

 

Afet Riskine Karşı Güvenli Yaşam

  • Afet farkındalığı oluşturma
  • Afet acil planı
  • Afet acil tatbikatları

Dışlama, taciz,zorbalık ve benzeri tutum ve davranışla mücadele

Birarada yaşama kültürünü güçlendirmek ve geliştirmek için farklılıklara saygılı bir yaşam biçimi hakim olmalıdır.