HAKKINDA

Sosyal sorumluluk üniversitemizin, toplumun gelişimi ve refahı için eğitim, araştırma ve kamusal etkinlikleri ile fark yaratma amacını taşımaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı’na toplumsal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve sosyal sorumluluk bilincini yerleştirme hedefini koymuş, geçmişten bu yana Boğaziçi camiasının topluma karşı sorumlu tutumunu stratejik bir hedefe dönüştürmüştür.

Amacımız, üniversite ile toplum arasındaki bağların toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışı esas alınarak güçlendirilmesi ve işlevselleştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda temel hedefler, toplumsal sorunlara akademik ilginin artarak sürdürülmesi, üretilen bilginin toplumla paylaşım kanallarının çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, diğer üniversitelere ihtiyaç halinde destek sağlanması, engelli yaşamı, deprem gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlüğü yüksek araştırmaların yürütülmesi, yaşam boyu eğitime katkının çeşitlendirilerek sürdürülmesi, BÜ kampüslerine komşu yaşam alanlarında sosyal destek projeleri uygulanması olarak belirlenmiştir:

Toplumsal Sorunlara Duyarlılık

Akademik Bilginin Toplumda Yaygınlaşması

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi’nin Stratejik Planı çerçevesinde sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı hedeflemiş, bu amaçla doğaya saygılı, sürdürülebilir yaşam alanlarının yaratılması, bunun için gerekli yönetişim modelinin oluşturulması, kampüslerdeki ekolojik ayak izinin azaltılması, doğal ve kültürel varlıkların korunması, engelli veya engelsiz tüm bireyler için güvenli ve erişilebilir yaşam ortamının sağlanması, üniversitede dışlama, taciz, zorbalık ve benzeri tutum ve davranışlara taviz vermeyen anlayışın sürdürülmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Sürdürülebilir Çevre

Afet Riskine Karşı Güvenli Yaşam

Dışlama, taciz,zorbalık ve benzeri tutum ve davranışla mücadele