ÇEVRE

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi

Merkez, Temiz üretim için teknoloji desteği sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırmak, kaynak girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltmak, daha az atık oluşturmak, ve en önemlisi çevreye olan riskleri azaltmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=114

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/simdi-onlem-almazsak-sehirler-20-yil-sonra-yasanmaz-hale-gelecek

 

 

SDSN Youth-Boğaziçi Üniversitesi İşbirliği:

Gençlerin ve tüm ilgililerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını #KnowYourGoals kampanyasıyla sürdüren SDSN Youth Türkiye, Boğaziçi Üniversitesi öncülüğünde etkinliklere imza atıyor.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/surdurulebilir-kalkinmada-genclerin-sesi-sdsn-youth

 

 

İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi

Merkez, iklim değişikliği ve politikaları ve bunların içinde yaşadığımız coğrafyaya ve Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere komşu ülkelere etkileri konusunda disiplinler arası araştırma yapılması ve yapılan araştırmaların uygulamaya konulmasının sağlanması ile yenilenebilir enerji, emisyon indirimleri, tarımda adaptasyon, aşırı iklim olaylarının potansiyel etki çalışmaları gibi alanlarda çözüm önerilerine katkıda bulunulması amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

http://www.arastirma.boun.edu.tr/arastirma.php?a_l=tr&p=1023

 

Yeşil Kampüs

Sürdürülebilir Kampüs Yaşamı için üniversite çalışanları ve öğrencilerin de katılımı ile çevre kirliğininin önlenmesi, enerji ve doğal kaynak yönetiminin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Emisyon ve atık oluşumu azaltımı sağlanacak,  geri kazanım – tekrar kullanım aktiviteleri ile sürdürülebilir kampüs hayatı kavramına uygun çalışmalar yapılmaktadır.  Konu kapsamında Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihsel, kültürel ve yeşil dokusunun korunması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/KampusYesilKampus

 

Yeşil Bina “Leeds Sertifikası” Uygulamaları

Yeşil bir kampüs olmak, sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve yaygınlaştırma çalışmalarında bulunmak ve üniversiteyi karbon-nötr hale getirmek adına çalışmalar Boğaziçi Üniversitesi’nde 2010’da başladı. Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Uygulamaları Komisyonu’nun öncülüğünde, 2011 yılında Hamlin Hall binası, Birinci Erkek Yurdu da altın derecesinde Leed Sertifikası’na aday oldu ve 2012 yılında Yeşil Bina Sertifikası almaya hak kazandı. Söz konusu sertifika programı çerçevesinde yapılan restorasyon çalışmaları arasında karbon ve su ayak izi çalışmaları, yenilenebilir enerji uygulamaları, su geri kazanım/tekrar kullanım uygulamaları, entegre katı atık yönetimi gibi başlıklar yer aldı.

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/KampusYesilKampus/BasariOykuleri/BasariOykuleriListe

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk-yesil-universite-binasi-bogazici-universitesinde

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Enstitüsü (UDİM) bünyesindeki Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi’nin Leed “Gold” Sertifikası’na sahip ikinci binası oldu. Leed Sertifikası (‘’Leadership in Energy and Environmental Design’’ /Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) dünyada tanınırlığı ve kabul edilebilirliği en yüksek yeşil bina sertifikası olarak biliniyor. UDİM Binası’nda ortalama enerji tüketim değerlerinden yüzde 39,12 daha az enerji sarf ediliyor.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazicinde-sifirdan-insa-edilen-ilk-yesil-bina

 

Boğaziçi Üniversitesi Karbon Ayakizi Çalışmaları

Karbon ayak izi çalışmalarına ilk olarak 2011 yılında “Boğaziçi Üniversitesi’nin Seçilmiş Binalarında Karbon Ayak izinin Ölçülmesi”  başlığı altında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenerek başlanmıştır. Bu çalışmada, Güney Kampüs’teki seçilmiş binalarda karbon emisyonu envanteri çıkarılması için alt yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

 

Öğrenci Yurtları İçin Su Ayakizi Çalışmaları

Üniversite yurt binalarının su ayak izi hesaplamasının yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; yurtlardaki su tüketiminin, çıkan atık su miktarın ve atık suyun kimyasal yükünün belirlenmesi ve üniversite genelindeki payının ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir kampüs Programı kapsamında, yurtlar için su ayak izi analiz edilerek atık su azaltım ve geri kazanım teknolojileri Yaşam Döngüsü yöntemi ile değerlendirilecektir. 

 

Rüzgar Enerjisi Santralı

Sürdürülebilir Kampüs olma yolunda önemli adımlar atan Boğaziçi Üniversitesi, Kilyos Sarıtepe Kampüsü’ne kurulan rüzgâr enerji santrali ile kendi elektriğini kendi üretmektedir.  Boğaziçi Üniversitesi Rüzgâr Enerji Santrali (BÜRES) projesi dâhilinde kurulan rüzgâr türbini, 27 Aralık 2014’te elektrik üretmeye başlamıştır. BÜRES projesi ile Boğaziçi Üniversitesi ‘’Dünyada tüm elektrik ihtiyacını sahip olduğu ve kendi işlettiği rüzgâr enerji santralinden karşılayan ilk üniversite kampüsü" haline geldi.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/elektrik-ihtiyacinin-tamamini-kendi-ruzgar-santralinden-karsilayan-dunyadaki-ilk-universite-kamp

 

Entegre Katı Atık Yönetimi

Üniversitemizde oluşan geri kazanılabilir atıklar, tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar, toner atıkları, radyoaktif atıklar ve elektronik atıkların geçici olarak depolanması ve toplanması ilgili yönetmeliklere uygun şekilde yürütülmektedir

http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Kampus_Yasami/KampusYesilKampus/TeknikUygulamalar/EntegreKatiAtikYonetimi

 

Kilyos Sarıtepe Kampüsü Doğa Okulu ve Ekolojik Okuryazarlık Projesi

Boğaziçi Üniversitesi ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yürütülecek proje Kilyos Sarıtepe Kampüsü’nde üniversitelilerin doğal hayatı tanımalarını ve keşfetmelerini sağlayacak güzergahların oluşturulması; kampüs alanında doğal ekosistemlerin ve bu ekosistemlerde yer alan başta endemik bitkiler olmak üzere bitki çeşitliliğinin koruma altına alınması; TEMA Vakfı’nın tasarlayacağı doğa eğitimleri ile hem çocukların hem de üniversitelilerin TEMA Vakfı eğitmenleri desteğiyle ekolojik okuryazar haline gelmelerine hizmet edecek.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/surdurulebilir-kampus-icin-bogazici-universitesi-ve-tema-vakfindan-cocuklara-doga-okulu

 

Yeşil Nesil Restoran Hareketi

Atık üretiminin yoğun olduğu yeme-içme sektörüne bilinçli bir tüketim anlayışı kazandırmak, atık miktarını azaltırken oluşan atığı dönüştürmek ve enerji verimliliği sağlamak hedefiyle İstanbul'da pilot restoranların katılımıyla başlatılan Yeşil Nesil Restorancılık Hareketi’ne Boğaziçi Üniversitesi de destek vermektedir.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/yesil-nesil-restoran-hareketine-bogazici-universitesinden-destek

 

Gönüllü çevreciler

Çevre kulübü
 

Bisiklet Topluluğu

Çevre Kulübü bünyesinde kurulan Bisiklet Topluluğu kampüslerde bisikletli yaşamın yaygınlaşması amacıyla faaliyet göstermektedir.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/pedallar-bogazicinde-donuyor

 

Tarlataban

Tarlataban, kolektif emek ve paylaşım ile  doğayla dost bir tarım etkinliğinin yapılabileceğine inanan bir grup insanın Boğaziçi Üniversitesi’nde bir araya gelerek oluşturduğu bir kolektiftir. Kampüsü kapsayan ve içindeki bileşenlerin de ortak olduğu sürdürülebilir bir alan yaratmayı amaçlayan Tarlataban, kent koşullarının sınırlandırdığı yaşam alanlarında gıda ile olan ilişkimizi değiştirmenin, tüketici yerine üretici olmanın, bunu da elbirliği ile yapmanın önemli ve gerekli olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/sehrin-icinde-bir-tarlamiz-var

 

BountoGreen

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan BountoGreen takımı Türkiye’de ilk defa düzenlenen ‘’Kampüslerarası Çevre Yarışması’’ StudentsGoGreen’de ödüle değer bulundu. BountoGreen’in projesi sayesinde Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 ayda 1 ton 650 kg e-atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/turkiyenin-ilk-kampuslerarasi-cevre-yarismasinda-bogazici-universitesine-odul

 

Sualtı Temizliği Projesi / BÜSAS

Sosyal sorumluluk projesi ve eğitim kapsamında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Bodrum Liman Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi’nin de destek verdiği temizlik çalışmasında Bodrum’da çoğunlukla teknelerden bırakılan çöplerle kirlenen suyu temizledi. Daha önce de Bebek sahilinde çocuklara temizlik bilinci aşılamak adına bir projede yer alarak su altındaki çöpleri temizleyen Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü geçtiğimiz dönemlerde Dalmak Özgürlüktür adlı bir proje ile engelli çocuklara üniversitenin Hisar kampüs havuzunda dalış eğitimleri verdi.

http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazicili-dalgiclar-bodrum-limanini-temizledi